bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o unieważnieniu postępowania - zakup i dostawa energii elektrycznej

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: zakup energii elektrycznej do obiektów własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.08.2018r. do godz. 930, została złożona do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia oferty zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 47.355,00 zł brutto.

Oferty złożone w postępowaniu:

1. Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472, cena brutto - 73.075,31 zł,

2. Polkomtel Sp. z o.o., Warszawa, Konstruktorska 4, cena brutto - 69.654,76 zł

Uzasadnienie unieważnienia:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.08.2018
Dokument oglądany razy: 429