bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatek schodowych - Piłsudskiego 2a

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 2A w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
- skucie luźnego tynku ze ścian, zagruntowanie oraz uzupełnienie tynków,
- zamurowania zbędnych wnęk w ścianach,
- czyszczenie, uzupełnienie, impregnacja, bejcowanie boazerii drewnianej,
- zeskrobanie luźnej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej,
- przetarcie, zmatowienie, wyczyszczenie wszystkich powierzchni ścian,
- uzupełnienie ubytków masa szpachlową wszelkich powierzchni ścian,
- nałożenie i przetarcie 2-warstwowej gładzi gipsowej na wszystkie powierzchnie ścian po uprzednim zagruntowaniu wyczyszczonych powierzchni,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu gładzi,
- uzupełnienie elementów stalowych przy balustradach schodowych, czyszczenie i dwukrotne malowanie,
- dwukrotne malowanie wszelkich elementów stalowych i drewnianych farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu (szafki, elementy schodów itd),
- malowanie nie obejmuje drzwi wejściowych do mieszkań oraz ich ościeżnic,
- wzmocnienie stropu przy wejściu do budynku,
- wymiana w korytarzu głównym drzwi wejściowych – szt 2,
- wymiana drzwi wejściowych – drzwi do klatki bocznej od strony podwórka,
- wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych (ścian, sufitów, podłóg) klatek schodowych w tym ich wyposażenia,
- wywóz i utylizacja wszelkich gruzów budowlanych w tym płyt z podsufitek, wykładzin itd.,
- w przypadku pojawienia się w kosztorysie/przedmiarze materiału konkretnego producenta, możliwe jest stosowanie materiałów innego producenta pod warunkiem zachowania jego, nie gorszych parametrów,
- wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.

Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu. Kosztorys nakładczy stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 90 dni od daty zawarcia umowy.
3. Okres gwarancji – 5 lat.
4. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 2a w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 03.09.2018r. godz. 15,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat).
6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 2a w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.08.2018
Dokument oglądany razy: 557