bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Konstytucji 31 malowanie klatek

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.08.2018r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 103.280,74 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 - 97.466,35 zł

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 474