bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Fabryczna 21 m 4

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 21 m 4

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.08.2018r. do godz. 10,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 17.561,86 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
Ofertę złożyła firma:
1. Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/37 m 1 – 17.199,00 zł.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 31.08.2018
Dokument oglądany razy: 462