bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont dachu Nadrzeczna 79a

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 79a w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.09.2018r. do godz. 10,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 20.154,51 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożone oferty:
1. „BUDMAR” Sp. z o.o., Tomaszów Maz. ul. Krańcowa 31-33a – 42.971,90 zł brutto.
2. Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, Tomaszów Maz. ul. Hallera 43a – 18.214,11 zł brutto.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.09.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.09.2018
Dokument oglądany razy: 468