bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: z

Roboty remontowe ul. Joselewicza 8

Roboty remontowe na budynku mieszkalnym przy ul. Joselewicza 8 w Tomaszowie Maz.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na roboty remontowe na budynku mieszkalnym
przy ul. Joselewicza 8 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- skucie odparzonych tynków i wykonanie nowych o tej samej grubości na elewacjach
- wymiana okien i drzwi w istniejących otworach bez zmiany ich wielkości,
- wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych,
- malowanie klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża
- wykonanie kominów wentylacyjnych i dymowych wg. przedmiaru
- wykonawca pokrywa wszelkie opłaty towarzyszące podczas prowadzonych prac remontowych w tym zajęcie pasa drogowego wraz z Projektem organizacji ruchu
-zabezpieczenie terenu budowy


Do oferty należy złożyć:
- wypełniony druk oferta,
- pełny kosztorys ofertowy.

Warunki umowy:
- termin realizacji – 60 dni od daty podpisania umowy,
- gwarancja – 5 lat,
- płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Oferty należy składać do 15.09.2014 r. do godz. 11,00 w siedzibie Zamawiającego – kancelaria I piętro.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk

Załączniki do oferty:

Formularz_ofertowy.pdf

Przedmiar_robot.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.09.2018
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 09.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 394