bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej - Dz.Polskich 45

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dzieci Polskich 45 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie ocieplenia stropodachu przy użyciu granulatu wełny mineralnej. Grubość warstwy granulatu przyjmuje się 20 cm. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta granulatu.
2. Naprawa kominów (z prefabrykowanych elementów żelbetowych) poprzez likwidacje rys/pęknięć.
3. Wykonanie nakryw kominów z blachy.
4. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
5. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury, bez zaliczek.
3. Termin składania ofert 09.10.2018r. do godz. 15,00.
4. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.

załączniki:

obmiar.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.10.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.10.2018
Dokument oglądany razy: 549