bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - dokumentacja na termomodernizację Farbiarska 18

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie projektu termomodernizacji 2 budynków na posesji przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.10.2018r. do godz. 9,30 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 5 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 15.400,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ROBISYSTEM Biuro Techniczno Handlowe Robert Drzazga, Radom ul. Mickiewicza 22a 34.440,00 zł                                 49,29
2 Biuro Realizacji Inwestycji „FRONTON” Sp. z o.o., Łódź ul. Łąkowa 19/13 16.974,00 zł 100
3 Experts Group COTOB Sp. z o.o., Chorzów ul. Roosevelta 1/3 38.730,00 zł 43,83
4 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budprojekt, Toruń ul. Szosa Chełmińska 119 19.532,40 zł 86,90
5 Marek Iskierka, Inowłódz Królowa Wola 83 18.000,00 zł 94,30

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.



Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 31.10.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.10.2018
Dokument oglądany razy: 495