bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatek schodowych Polna 25a

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na remont klatek schodowych w budynku przy ul. Polnej 25a w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:
1. Skucie luźnego tynku ze ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych + policzki), zagruntowanie oraz uzupełnienie tynków.
2. Zeskrobanie lamperii z farby olejnej.
3. Zeskrobanie luźnej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej.
4. Przetarcie, zmatowienie, wyczyszczenie wszystkich powierzchni ścian i sufitów.
5. Uzupełnienie ubytków masa szpachlową wszelkich powierzchni ścian, sufitów, cokolików, policzków schodów.
6. Nałożenie i przetarcie gładzi gipsowej na wszystkie powierzchnie po uprzednim zagruntowaniu wyczyszczonych powierzchni.
7. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych) farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
8. Wykonanie tynku mozaikowego po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
9. Dwukrotne malowanie policzków biegów i spoczników schodowych farbą olejną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
10. Dwukrotne malowanie balustrad i poręczy farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu.
11. Dwukrotne malowanie wszelkich elementów stalowych i drewnianych .
12. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych (z wyłączeniem podłóg) klatek schodowych w tym ich wyposażenia.
13. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
14. Zabezpieczenie wszystkich drzwi i okien.
15. Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów i odpadów.
16. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty za zużycie wody i energii elektrycznej.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 4 m-ce od daty zawarcia umowy.
2. Rozpoczęcie prac – styczeń 2019r.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert 26.11.2018 r.
5. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.

załączniki:

obmiar.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.11.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 14.11.2018
Dokument oglądany razy: 609