bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - wykonanie projektu termomodernizacji Farbiarska 18, 18a

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie projektu termomodernizacji 2 budynków na posesji przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.11.2018r. do godz. 9,30 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 9 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 15.400,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 POL-INWEST Andrzej Szajdziński, Kalisz ul. Poznańska 21/122 27.921,00 zł                    70,48
2 K 30 Sp. z o.o., Warszawska ul. Kielecka 30/5 34.450,00 zł 57,13
3 INSTAL-TECH Marcin Marzec, Kraków ul. Nowohucka 92a/15 92.250,00 zł 21,33
4 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Piękna 13 27.060,00 zł 72,73
5 Studio Budowlane „UNITY” s.c. Warszawa ul. Kędzierskiego 2/66 19.680,00 zł 100
6 EKO PROJECTS Sp. z o.o., Wrocław ul. Parkowa 25 58.671,00 zł 33,54
7 Experts Group Dorota Setlak, Chorzów ul. Roosevelta 1/3 21.730,00 zł 90,57
8 VITARO Sp. z o.o., Warszawa Świętokrzyska 30/62 45.510,00 zł 43,24
9 Biuro Projektów Uni-Form Spółka z o.o. Sp.k.
Łódź ul. Łagiewnicka 54/56
20.910,00 zł 94,12

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 5 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.12.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.11.2018
Dokument oglądany razy: 534