bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - dokumentacja projektowa modernizacji budynku Pl. Kościuszki 25

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalno- usługowego w Tomaszowie Maz. przy Placu Kościuszki 25 wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę /budynek w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego-strefa śródmiejska

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.11.2018r. do godz. 9,30, zostało złożonych do siedziby zamawiającego 7 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 61.500,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 POL-INWEST Andrzej Szajdziński, Kalisz ul. Poznańska 21/122 48.954,00 zł           100
2 INSTAL-TECH Marcin Marzec, Kraków ul. Nowohucka 92a/15 104.550,00 zł                    46,82
3 Biuro Projektowe Uni-Form Spółka z o.o. Sp.k., Łódź ul. Łagiewnicka 54/56 102.090,00 zł 47,95
4 Studio Budowlane „UNITY” s.c., Warszawa ul. Kędzierskiego 2/66 153.750,00 zł 31,84
5 Eko Projekts Sp. z o.o.,
Wrocław ul. Parkowa 25
60.885,00 zł 80,40
6 Studium Sp. z o.o. Sp.k.,
Warszawa ul. Noakowskiego 12/99
158.670,00 zł 30,85
7 Pracownia Projektowa ARANŻ Piotr Siwicki, Łódź ul. Kurczaki 25/7 105.000,00 zł 46,62

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.12.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.12.2018
Dokument oglądany razy: 429