bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ORGANY SPÓŁKI

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników
Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, którą reprezentuje Prezydent Miasta.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników. Skład Rady Nadzorczej tworzą trzy osoby:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Pieniak
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Mariusz Rusiecki
  • Członek Rady Nadzorczej – Jadwiga Borkowska

Zarząd Spółki
W skład Zarządu wchodzą:

  1. mgr Wacława Bąk – Prezes Zarządu
  2. mgr inż. Lucyna Pietrzyk – Zastępca Prezesa ZarząduOpublikował: Radosław Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 02.01.2019
Podpisał: Radosław Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 11.08.2014
Dokument oglądany razy: 3 379