bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - konserwacja c.o. i c.w.u.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. oraz instalacji c.o. i c.w.u. w zasobach zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.12.2018r. do godz. 10,00, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 43.200,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
Złożona oferta:
Zakład „HYDRO-BUD” Kazimierz Tuchowski, Tomaszów Maz. ul. Polna 12 m 104 – 35.808,29 zł brutto.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.01.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.12.2018
Dokument oglądany razy: 476