bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o unieważnieniu postępowania- usługi kominiarskie TTBS

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są: Usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.12.2018r. do godz. 11,00, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 127.500,00 zł brutto.

Złożone oferta:
1. AG-MAR Usługi Kominiarskie Mariusz Olejnik, Pabianice ul. Jałowcowa 30 – 193.341,60 zł brutto
2. KOMINIARZE s.c. Zbigniew Woźniak, Ewa Woźniak, Tomaszów Maz. ul. Rolna 40 – 173.448,00 zł brutto.

Najniższa cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ZamówieniaOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.01.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.01.2019
Dokument oglądany razy: 437