bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont piwnicy Piłsudskiego 17/19

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont piwnicy wraz z minowaniem fundamentów w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.12.2018r. do godz. 10,00, została złożona do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 13.563,81 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożone oferty:

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 13.383,26 zł                     100
2 2. MARBUD Marek malec Usługi Ogólnobudowlane i Ślusarsko Spawalnicze, Wolbórz Proszenie 14a 44.758,74 zł 29,90
3 3. ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 17.314,03 zł 77,30

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.01.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.01.2019
Dokument oglądany razy: 390