bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali/budynków

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na
wymianę okien i drzwi wejściowych do lokali/budynków w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:
Zakres prac obejmuje:
- demontaż starej stolarki okiennej/drzwiowej,
- dostawa i montaż nowej stolarki okiennej/drzwiowej,
- uzupełnienie tynków na ościeżach,
- przecieranie istniejących tynków na ościeżach,
- malowanie ościeży farbą akrylową białą,
- demontaż i montaż zewnętrznego parapetu z blachy powlekanej/ocynkowanej,
- usunięcie gruzu i uprzątnięcie stanowiska pracy,

Parametry stolarki:
- okno profil bezołowiowy 5 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 1,1 W/m²K, kolor biały, okucia standardowe, jednoskrzydłowe uchylno-rozwierne;
- okno profil bezołowiowy 5 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 1,1 W/m²K, kolor biały, okucia standardowe, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie skrzydło uchylno-rozwierne;
- okno profil bezołowiowy 5 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 1,1 W/m²K, kolor biały, okucia standardowe, wieloskrzydłowe, skrzydła rozwierne, jedno uchylno-rozwierne;
- okno profil bezołowiowy 5 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 1,1 W/m²K, kolor biały, okucia standardowe, wieloskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie uchylno-rozwierne pozostałe fix;
- okna profil bezołowiowy 7 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 0,9 W/m²K, kolor biały, okucia wzmocnione, antywłamaniowe, klamki z kluczykiem, jedno skrzydło rozwierne, drugie rozwierno-uchylne;
- drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,5 W/m²K, pełne, w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, kolor wg palety kolorów, wypełnione pianką poliuretanową w kpl.: 2 polskie zamki, klamki i próg ze stali nierdzewnej, stopka, samozamykacz;
- drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,5 W/m²K, z przeszkleniem bezpiecznym (szkło hartowane lub laminowane), w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, kolor wg palety kolorów, wypełnione pianką poliuretanową, w kpl.: 2 polskie zamki, klamki i próg ze stali nierdzewnej, stopka, samozamykacz;
- drzwi wejściowe do lokalu, w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, skrzydło i futryna w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnione pianką poliuretanową, w kpl.: 2 polskie zamki, klamki, wizjer i próg ze stali nierdzewnej;
- drzwi wejściowe do lokalu zewnętrzne, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,5 W/m²K w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, skrzydło i futryna w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnione pianką poliuretanową, w kpl.: 2 polskie zamki, klamki, wizjer i próg ze stali nierdzewnej;
- drzwi wejściowe do lokalu, stalowe, skrzydło gr. 56 mm, skrzydło i ościeżnica w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnienie polistyren, w kpl. ościeżnica, dwa polskie zamki trzpieniowe, klamki, wizjer, opaski i próg;
- drzwi aluminiowe wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,5 W/m²K, skrzydło gr. 55 mm, kolor wg palety kolorów, profil ciepły, w kpl. ościeżnica, dwa zamki trzpieniowe, klamki, opaski i próg, stopka, samozamykacz.

Elementy dodatkowe:
- samozamykacz,
- elektrozaczep,
- parapet zewnętrzny z blachy powlekanej,
- parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej,
- stopka,
- nawietrzak ciśnieniowy,
- wizjer.

Dodatkowy zakres przy zmniejszeniu otworu drzwiowego:
- wykonanie nadproża /1 m³/,
- zamurowanie otworu /1 m³/,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego /1 m²/.


2. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%, w tym:

Parametry stolarki:
- okno profil bezołowiowy 5 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 1,1 W/m²K, kolor biały, okucia standardowe, jednoskrzydłowe uchylno-rozwierne - znaczenie 10%;
- okno profil bezołowiowy 5 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 1,1 W/m²K, kolor biały, okucia standardowe, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie skrzydło uchylno-rozwierne - znaczenie 15%;
- okno profil bezołowiowy 5 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 1,1 W/m²K, kolor biały, okucia standardowe, wieloskrzydłowe, skrzydła rozwierne, jedno uchylno-rozwierne - znaczenie 8%;
- okno profil bezołowiowy 5 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 1,1 W/m²K, kolor biały, okucia standardowe, wieloskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie uchylno-rozwierne pozostałe fix - znaczenie 4%;
- okna profil bezołowiowy 7 komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 0,9 W/m²K, kolor biały, okucia wzmocnione, antywłamaniowe, klaniki z kluczykiem, jedno skrzydło rozwierne, drugie rozwierno-uchylne - znaczenie 3%;
- drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,5 W/m²K, pełne, w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, kolor wg palety kolorów, wypełnione pianką poliuretanową w kpl.: 2 polskie zamki, klamki i próg ze stali nierdzewnej, stopka, samozamykacz - znaczenie 15%;
- drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,5 W/m²K, z przeszkleniem bezpiecznym (szkło hartowane lub laminowane), w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, kolor wg palety kolorów, wypełnione pianką poliuretanową, w kpl.: 2 polskie zamki, klamki i próg ze stali nierdzewnej, stopka, samozamykacz - znaczenie 8%;
- drzwi wejściowe do lokalu, w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, skrzydło i futryna w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnione pianką poliuretanową, w kpl.: 2 polskie zamki, klamki, wizjer i próg ze stali nierdzewnej -znaczenie 15%;
- drzwi wejściowe do lokalu zewnętrzne, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,5 W/m²K w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, skrzydło i futryna w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnione pianką poliuretanową, w kpl.: 2 polskie zamki, klamki, wizjer i próg ze stali nierdzewnej -znaczenie 4%;
- drzwi wejściowe do lokalu, stalowe, skrzydło gr. 56 mm, skrzydło i ościeżnica w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnienie polistyren, w kpl. ościeżnica, dwa polskie zamki trzpieniowe, klamki, wizjer, opaski i próg - znaczenie 4%;
- drzwi aluminiowe wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,5 W/m²K, skrzydło gr. 55 mm, kolor wg palety kolorów, profil ciepły, w kpl. ościeżnica, dwa zamki trzpieniowe, klamki, opaski i próg, stopka, samozamykacz - znaczenie 4%.

Elementy dodatkowe:
- samozamykacz - znaczenie 1%,
- elektrozaczep - znaczenie 1%,
- parapet zewnętrzny z blachy powlekanej - znaczenie 1%,
- parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej - znaczenie 1%,
- stopka - znaczenie 1%,
- nawietrzak ciśnieniowy - znaczenie 1%,
- wizjer - znaczenie 1%.

Dodatkowy zakres przy zmniejszeniu otworu drzwiowego:
- wykonanie nadproża /1 m³/ - znaczenie 1%,
- zamurowanie otworu /1 m³/ - znaczenie 1%,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego /1 m²/ - znaczenie 1%.


4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące konieczności przedstawienia wykazu montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych o wartości łącznej min. 50.000,00 zł netto.


5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali/budynków w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 17.01.2019r., godz. 11.00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. (Punkt Obsługi Klienta lub Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2019r., do godz. 10.30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz. w dniu 17.01.2019r. o godz. 11.00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje dotyczące nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytania należy kierować na e-mail: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem: dot. zapytania cenowego na wymianę okien i drzwi wejściowych do lokali/budynków w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktu: Marek Biernacki.

Załączniki:

druk_oferta.doc

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.01.2019
Podpisał: Sylwia Kolęda
Dokument z dnia: 09.01.2019
Dokument oglądany razy: 527