bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - wymiana okien i drzwi

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali/budynków w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.01.2019r. do godz. 10,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 138.780,00 zł brutto.

Złożone oferty:
1. Firma Handlowo-Usługowa ALPLAST Piotr Szulc, Piotrków Tryb. ul. Studzienna 5
2. Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/37 m 1

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.01.2019
Dokument oglądany razy: 401