bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu - dostawa i montaż urządzeń - plac zabaw Strzelecka

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci w Tomaszowie Maz. przy ul. Strzeleckiej.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.01.2019r. do godz. 9,30, wpłynęły 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 120.000,00 zł brutto.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie.
Wykaz złożonych ofert:
1. Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Tomaszów Maz, ul. Tkacka 16 – 297.045,00 zł brutto,
2. Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym Marcin Sieroń, Żarnów Trojanowice 50a – 159.450,00 zł brutto,
3. Apis Polska Spółka z o.o., Jarosław ul. 3-go Maja 85 – 186.961,60 zł brutto.

Zamawiający unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie - cena najniższej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.01.2019
Dokument oglądany razy: 383