bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

roboty zduńskie

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac zduńskich w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.


Zakres prac:
 postawienie nowych pieców kaflowych,
 przebudowę istniejących pieców kaflowych,
 rozbiórkę istniejących pieców kaflowych,
 wywiezienie gruzu z posesji.


Warunki:
1. wykonanie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na postawieniu nowych pieców kaflowych i przebudowie istniejących na wartość min. 40.000,00 zł w ramach jednego zamówienia (umowy),
2. dysponowanie co najmniej 2 osobami, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą dyplom mistrzowski (należy załączyć kserokopię) oraz 1 osobą posiadającą świadectwo czeladnicze (należy załączyć kserokopię) w rzemiośle zduńskim,
3. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 16.12.2014r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

Załączniki:

druk_oferta.pdf

stwior.pdf

rodzaje_piecow.pdf

wzor_umowy.pdf

zalacznik_do_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 24.12.2014
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 201