bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie ekspertyzy technicznej - Stolarska 1/3

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Stolarskiej 1/3 w Tomaszowie Maz. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej dla Wspólnoty.


Ekspertyza dotyczyć ma ocieplonej ściany balkonowej ze szczególnym uwzględnieniem oceny dochowania zaplanowanej technologii, użytych materiałów (ich zgodności z zaleceniami producenta zastosowanej technologii oraz sprawdzenie rodzaju, gęstości i materiału zastosowanej siatki wzmacniającej oraz gęstości i współczynnika przenikalności cieplnej styropianu) oraz chemii.
Budynek został wybudowany w technologii płytowej gdzie ściana jest niejednorodna – między oknami są wstawki. Wstępnie Wspólnota ustaliła, że konieczne będzie wykonanie odkrywek w narożach nadproży okiennych gdzie występują spękania, przy płytach balkonowych oraz na przejściach między płytami międzyokiennymi a resztą ściany.

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z panią Alicją Kopacz pod numerem (44) 724-64-20 wew. 205.

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty prosimy o jej dostarczenie do 31.01.2019r. na adres:
Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
z dopiskiem „WM Stolarska 1/3 – oferta na wykonanie ekspertyzy”.

Po upływie tego terminu Zarząd Wspólnoty w drodze konkursu ofert wybierze wykonawcę zadania.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.02.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.01.2019
Dokument oglądany razy: 387