bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie chodnika z kostki brukowej - Grunwaldzka 23/25

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie chodnika z kostki brukowej zgodnie z obowiązującymi przepisami przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 23/25 w Tomaszowie Mazowieckim.


I WARIANT
Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 23/25 z kostki brukowej 6 cm szara, czerwona, na podbudowie z kruszywa łamanego oraz na podsypce cementowo – piaskowej.
2. Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych w tym z drobnowymiarowych elementów (chodniki, drogi ) wraz z wywozem i utylizacją gruzu.
3. Roboty ziemne konieczne do kompleksowego wykonania zadania wraz z wywozem
i utylizacją urobku.
4. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
5. Oferent jest obowiązany do obejrzenia terenu przed złożeniem oferty.

I I WARIANT
Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 23/25 z płyt chodnikowych ( płyty zapewnia Inwestor ), na podsypce cementowo – piaskowej.
2. Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych w tym z drobnowymiarowych elementów (chodniki, drogi ) wraz z wywozem i utylizacją gruzu.
3. Roboty ziemne konieczne do kompleksowego wykonania zadania wraz z wywozem i utylizacją urobku.
4. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
5. Oferent jest obowiązany do obejrzenia terenu przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – do 31.03.2019 r.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 04.02.2019 r. do godz. 15.00
4. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.

załączniki:

Obmiar.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.02.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.01.2019
Dokument oglądany razy: 586