bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych - BGW 17/19

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. BGW 17/19 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
- wymiana instalacji WLZ,
- wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
- wymiana rozdzielni licznikowych,
- wymiana rozdzielni administracyjnych,
- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
- montaż lamp na czujniki ruchu i obecności
- demontaż starej instalacji WLZ,
- demontaż rozdzielni licznikowych,
- demontaż rozdzielni administracyjnej
- wykonanie robót dodatkowych na potrzeby instalacji teletechnicznych
- po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.

Założenia:

- termin realizacji I połowa 2019 r.
- termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury,
- do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys,
- prace należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- gwarancja – 3 lata,
- oferty należy złożyć w terminie do 15.02.2019 r. do godz. 15.00

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - 04.02.2019r.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.02.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.01.2019
Dokument oglądany razy: 678