bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. i instalacji c.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: „wykonanie prac konserwacyjnych węzłów c.o. i c.w.u. i instalacji c.o. w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w Tomaszowie Maz.

Wymogi stawiane Wykonawcy:
- posiadanie uprawnień do prowadzenia eksploatacji i konserwacji instalacji cieplnych, a w szczególności posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku:
- eksploatacji (E) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
- dozoru (D) w zakresie: nadzoru nad eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci,


Do oferty należy załączyć:
1. dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,
2. wypełniony druk oferta wraz z formularzem cenowym..


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15,00.

Załączniki:

druk_oferta.pdf

formularz_cenowy.pdf

wykaz_robot_dodatkowych.pdf

zakres_prac.pdf

Kontrolka.pdf

wykaz_budynkow.pdf

umowa.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 24.12.2014
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 05.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 140