bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont komórek lokatorskich - Szeroka 2/6

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na remont komórek lokatorskich na posesji przy ul. Szerokiej 2/6 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. rozbiórka śmietnika metalowego po pożarze,
2. rozbiórka części budynku komórek lokatorskich,
3. w miejscu po rozbiórce budowa nowych komórek murowanych – zakres prac:
a) fundamenty betonowe i z bloczków betonowych,
b) izolacje pionowe i poziome,
c) ściany zewnętrzne z pustaków Alfa,
d) ścianki działowe z cegły pełnej kl. 10,
e) konstrukcja dachu drewniana,
f) pokrycie 2xpapa termozgrzewalna,
g) podkład betonowy w komórkach,
h) stolarka drzwiowa drewniana alt. metalowa,
i) tynk zewnętrzny cementowo wapienny.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania robót przed złożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz robót, o podobnym zakresie wraz z referencjami, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.

Założenia:
1. termin wykonania robót – 30 dni od daty zawarcia umowy,
2. rozliczenie – kosztorys powykonawczy wg podanych w ofercie czynników cenotwórczych, tj. stawka r-g, wysokość kosztów ogólnych i zysk, materiały,
3. płatność – do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego,
4. gwarancja – 5 lat,
5. termin składania ofert – do 18.08.2016r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski, Danuta Stańczyk.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Radosław Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 25.02.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.08.2016
Dokument oglądany razy: 1 421