bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie onstalacji elektrycznej w piwnicach - Niska 22

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niskiej 22 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach – 110 V z wykonaniem oświetlenia w każdej komórce
- po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.

Założenia:

- termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury,
- do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys,
- prace należy wykonać w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy ( kwiecień/maj 2019 r. ).
- gwarancja – 3 lata,
- oferty należy złożyć w terminie do 18.02.2019 r. do godz. 15.00

Osoba do kontaktów - Piotr Wójck.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.02.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.02.2019
Dokument oglądany razy: 567