bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - Warszawska 21/23 kominy

 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Usunięcie nieprawidłowości kominiarskich w budynkach przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.02.2019r. do godz. 9,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 72.338,40 zł brutto.

Złożona oferta:
KOMINIARZE s.c. Zbigniew Woźniak, Ewa Woźniak, Tomaszów Maz. ul. Rolna 40 – 52.920,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.02.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.02.2019
Dokument oglądany razy: 418