bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja z wyboru oferty - zakup i dostawa art. spożywczych

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa art. spożywczych

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.02.2019r. do godz. 10,00, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 9.840,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Wykaz złożonych ofert:
1. Firma Hermes Wojciech Słowicki, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Popiełuszki 71 – 5.957,80 zł,
2. F.H.U. „JARKPOL” Jarosław Korzycki, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Warszawska 150/152 – 8.920,25 zł
3. ARTON Stusio Sp. J., 95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 3F – 5.915,30 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.03.2019
Dokument oglądany razy: 481