bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja z wyboru oferty - zakup i dostawa chemii gospodarczej

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa chemii gospodarczej.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.02.2019r. do godz. 10,00, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.300,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Wykaz złożonych ofert:
1. F.H.U. „JARKPOL” Jarosław Korzycki, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Warszawska 150/152 – 11.533,33 zł
2. ARTON Stusio Sp. J., 95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 3F – 11.819,62 zł
3. „PAPIRUS” Wojciech Sujka, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 1B – 10.361,10 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.03.2019
Dokument oglądany razy: 367