bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - zakup i dostawa materiałów biurowych

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa materiałów biurowych

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.02.2019r. do godz. 10,00, zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 14.760,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Wykaz złożonych ofert:
1. „PAPIRUS” Wojciech Sujka, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 1B – 12.125,42 zł
2. ARTON Stusio Sp. J., 95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 3F – 11.239,54 zł
3. GROSS Wazia Spółka jawna, 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90D – 11.855,97 zł,
4. F.H.U. „JARKPOL” Jarosław Korzycki, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Warszawska 150/152 – 11.981,67 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.03.2019
Dokument oglądany razy: 414