bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana instalacji elektrycznej - Jerozolimska 11/15

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac:
- wymiana instalacji WLZ,
- wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
- wymiana rozdzielni licznikowych,
- wymiana rozdzielni administracyjnych,
- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
- wykonanie nowej instalacji domofonowej,
- montaż lamp na czujniki ruchu i obecności,
- demontaż starej instalacji WLZ,
- demontaż rozdzielni licznikowych,
- demontaż rozdzielni administracyjnej,
- wykonanie robót dodatkowych na potrzeby instalacji teletechnicznych,
- po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – I połowa 2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Maz.
 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2019r. do godz. 15,00.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Wymiany instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Piotr Wójcik.

załączniki:

Obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.03.2019
Dokument oglądany razy: 410