bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - ułożenie płytek na balkonach Stolarska 31 i 31a

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: ułożenie płytek gresowych na balkonach na posesji przy ul. Stolarskiej 31 i 31a w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.03.2019r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 35.750,53 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożone oferty:
1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 34.080,07 zł brutto,
2. ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 – 30.429,37 zł brutto

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.03.2019
Dokument oglądany razy: 262