bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - wymiana instalacji Piłsudskiego 31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji WLZ wraz z instalacją oświetleniową klatki schodowej oraz strychu w budynku przy ul. Piłsudskiego 31 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.03.2019r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 32.855,51 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożona oferta:
1. Bożena Ćwikła, Krzysztof Mirowski Z.R.I. CZEREDA s.c., Tomaszów Maz. ul. BGW 2/6a

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.03.2019
Dokument oglądany razy: 478