bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - remont mieszkania Piłsudskiego 17/19 m 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont mieszkania przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.03.2019r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 19.469,39 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożone oferty:
1. Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/37 m 1 – 15.768,00 zł brutto,
2. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 15.576,00 zł brutto,
3. MARWIKT Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 – 15.459,64 zł brutto,
4. ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 – 16.810,03 zł brutto

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.03.2019
Dokument oglądany razy: 400