bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - remont mieszkania nr 3 ul. Piłsudskiego 22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont mieszkania nr 3 w budynku przy ul. Piłsudskiego 22 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.03.2019r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 13.528,54 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożone oferty:
1. Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/37 m 1 – 10.850,00 zł brutto,
2. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 10.458,00 zł brutto,
3. Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 – 12.592,57 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.03.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.03.2019
Dokument oglądany razy: 458