bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - wykonanie instalacji antenowej Warszawska 21/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej cyfrowej (DVB-T) oraz satelitarnej dla abonentów posiadających tuner satelitarny, w kompleksie budynków (budynek frontowy wraz z oficyną) przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.03.2019r. do godz. 9,30 wpłynęła 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 11.880,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożona oferta:
Zakład Usługowo-Handlowy „ELTOM”, adres: Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 4 - 11.593,80 zł

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 03.04.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.03.2019
Dokument oglądany razy: 427