bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - dostawa oprogramowania systemowego

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Dostawa oprogramowania systemowego Windows10 Professional wraz z nośnikami instalacyjnymi oraz pakietu Office Home and Business 2016 dla Windows lub Office Home and Business 2019 dla Windows.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.03.2019r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 10.455,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Wykaz złożonych ofert:
1. CORSOFT Andrzej Korzeniowski, Warszawa ul. Trzykrotki 6 – 10.472,22 zł
2. „Rynek 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp.J, Wrocław ul. Bema 2/9 – 10.376,28 zł


Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 420