bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - remont mieszkania Warszawska 58/60 m 23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont mieszkania nr 23 w budynku przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.04.2019r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 13.142,77 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożone oferty:
1. ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 – 10.829,15 zł brutto
2. Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 35/37 m 1 – 11.383,20 zł brutto
3. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 9.736,00 zł brutto,
4. „B.A.K.S.” Sylwester Szturnoga, Smardzewice ul. Zacisze 2 – 10.954,55 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.04.2019
Dokument oglądany razy: 437