bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - dostawa materiałów instalacyjnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów instalacyjnych

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.04.2019r. do godz. 10,15 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 49.308,49 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożona oferta:
PPHU HYDROLEKS s.c., Tomaszów Maz. ul. Tkacka 21 – 40.644,08 zł brutto.

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.04.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.04.2019
Dokument oglądany razy: 233