bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana zaworów grzejnikowych - BGW 21/23

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wymianę zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi wraz z regulacją instalacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. BGW 21/23 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1) poinformowanie mieszkańców nieruchomości o terminie i rodzaju wykonania prac,
2) spuszczenie wody ze zładu,
3) demontaż istniejących zaworów grzejnikowych,
4) dostawa i montaż zaworów termostatycznych DN 10(3/8”) z głowicami termostatycznymi, ze śrubunkiem (zawory firmy DANFOSS) w ilości ok. 135 szt. spełniających wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późn. zm. § 134 ust. 5) t.j. zakres nastaw głowicy termostatycznej od 16°C,
5) wstępne ustawienie nastaw zamontowanych zaworów termostatycznych,
6) próba szczelności instalacji c.o.,
7) przekazanie użytkownikom lokali ulotek informacyjnych na temat zamontowanych zaworów grzejnikowych

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – w okresie letnim (poza sezonem grzewczym) do dnia 01.09.2019r.

3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wymiana zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi wraz z regulacją instalacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B.G.W. 21/23 w Tomaszowie Maz.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2019r. do godz. 15,00.

4. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – wymiana zaworów grzejnikowych z głowicami w budynku przy ul. BGW 21/23 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Sebastian Dębiec.

wzor_Umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.04.2019
Dokument oglądany razy: 558