bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Prace dekarsko-blacharskie Jerozolimska 11/15

Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac blacharsko – dekarskich na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Mazowieckim.


Zakres prac obejmuje:

1. Renowacja kominów.
2. Likwidacja gzymsów.
3. Naprawa uszkodzonego dachu po przeciekach.
4. Smarowanie dachu masą podkładową.
5. Montaż styropapy EPS 100 gr. 10 cm jednostronnie laminowanej - BROOF (t1) i nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
6. Montaż klinów przy ogniomurach i kominach.
7. Ułożenie na gorąco papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm.
8. Montaż obróbek na czapach kominowych.
9. Wymiana rynien, rur spustowych, pasów pod i nadrynnowych, ogniomurów ( blacha ocynkowana ).
10. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi:
1. Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie
2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną
3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa
4. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
5. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Zakres prac obejmuje budynek główny o wym. dł. 46 mb x szer. 20,8 mb oraz budynek usługowy o wym. dł. 35 mb x szer. 1,80 mb.

Wykonawca zobowiązany jest do obejrzenia budynku ( w załączeniu mapa ).

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Planowany termin wykonania prac – II połowa 2019 r.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert 30.04.2019 r.
5. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.

mapa.pdf

przewody_kominowe.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.04.2019
Dokument oglądany razy: 262