bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty dekarsko-blacharskie ul. Niska 27/29A

Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac blacharsko – dekarskich na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ul. Niskiej 27/29 A w Tomaszowie Mazowieckim.


Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie ocieplenia stropodachu przy użyciu granulatu wełny mineralnej. Grubość warstwy granulatu przyjmuje się 20 cm. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta granulatu.
2. Naprawa kominów (z prefabrykowanych elementów żelbetowych) poprzez likwidacje rys/pęknięć.
3. Wykonanie nakryw kominów z blachy.
4. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
5. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy.

Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi:
1. Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie
2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną
3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa
4. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
5. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Założenia:
6. Termin wykonania robót – 30 dni od daty zawarcia umowy.
7. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
8. Termin składania ofert 06.05.2019 r.
9. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.

obmiar.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.04.2019
Dokument oglądany razy: 447