bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana instalacji elektrycznej - Stolarska 1/3

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stolarskiej 1/3 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
1. wymiana instalacji WLZ,
2. wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
3. wymiana rozdzielni licznikowych,
4. wymiana rozdzielni administracyjnych,
5. wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
6. wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
7. wykonanie nowej instalacji domofonowej,
8. montaż lamp na czujniki ruchu i obecności
9. demontaż starej instalacji WLZ,
10. demontaż rozdzielni licznikowych,
11. demontaż rozdzielni administracyjnej
12. wykonanie robót dodatkowych na potrzeby instalacji teletechnicznych
13. po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia,
14. montaż wyłącznika pożarowego na bloku,
15. montaż podlicznika prądu do pomieszczenia węzła.

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi:
1. Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie
2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną
3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa
4. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
5. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Założenia:

1. termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury,
2. do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys,
3. prace należy wykonać w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. gwarancja – 3 lata,
5. oferty należy złożyć w terminie do 17.05.2019 r. do godz. 15.00
6. Umowa jest umową warunkową i jest zawarta pod warunkiem otrzymania od banku kredytującego decyzji o udzieleniu kredytu. O tym fakcie Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.
7. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy.


Obmiar.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 24.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.04.2019
Dokument oglądany razy: 475