bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dokumentacja projektowa - budowa pod klucz budynku mieszkalnego przy ul. Stolarskiej 33 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej na: Budowę „pod klucz” budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i parkingami przy ul. Stolarskiej 33 w Tomaszowie Maz.


Założenia:
- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwa projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych IV kondygnacyjnych o kubaturze powyżej 1000 m3 z kompletnymi instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu i pozwoleniami na budowę,
- Wykonawca projektu zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu mieszkalnego przy ul. Stolarskiej 31/33 i złożyć stosowne oświadczenie do oferty,
- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w pracach projektowych Projekt koncepcji budynku Stolarska 33 oraz wskazania zawarte w projekcie umowy i załączniku.
- prace objęte niniejszym postępowaniem należy wykonać w terminie do 31 maja 2015r,

Ofertę należy złożyć w terminie do 28.01.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – Majowa 15, kancelaria lub sekretariat.

Osoba do kontaktu – Andrzej Góra.

Załączniki:

koncepcja:

Koncepcja_opis.pdf

A1_zagospodarowanie.pdf

A2_rzut_piwnic.pdf

A3_rzut_parteru.pdf

A4_rzut_1_pietra.pdf

A5_rzut_2_pietra.pdf

A6_rzut_3_pietra.pdf

A7_rzut_dachu.pdf

A8_elewacja_pld_wsch.pdf

A9_elewacja_pld_zach.pdf

A10_elewacja_pln_wsch.pdf

A11_elewacja_pln_zach.pdf

A12_elewacje_kol_wer1.pdf

A13_elewacje_kol_wer2.pdf

kolorystyka:

Z1.jpg

W1.jpg

W11.jpg

W111.jpg

W1111.jpg

pozostałe:

mapa_sytuacyjno_wysokosciowa.pdf

Obliczenia_termiczne.pdf

oslona_smietnika.pdf

smietnik_placyki_zabaw.pdf

zagospodarowanie_placyki.pdf

Druk_oferta.pdf

wzor_umowy.pdf

zalacznik_do_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.02.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.01.2015
Dokument oglądany razy: 3 355