bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Akacjowa 7 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Akacjowej 7 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 10 oraz 14 cm. Styropian należy kleić na placki oraz obwodowo. Styropian gr. 14 cm sięga od spodniej powierzchni stropu nad piwnicą do gzymsu. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
2. Przełożenie rur spustowych, w tym wymiana uchwytów na dłuższe.
3. Naprawa balkonów tj. skucie wylewki, wykonanie izolacji, nowej wylewki oraz obróbek blacharskich, malowanie balustrad.
4. Wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. Parapety mocowane pod ościeżnicą okna na uprzednio wykonanej warstwie spadkowej, nie dopuszcza się mocowania parapetu do lica ościeżnicy.
5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego barwionego w masie oraz mozaikowego (cokół). Wykończeniu podlega również gzyms budynku.
6. Dostawa i montaż nad drzwiami wejściowymi daszków z poliwęglanu.
7. Przełożenie kratek wentylacyjnych strychu.
8. Malowanie wszystkich stalowych elementów.
9. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych elewacji.
10. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
11. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 90 dni od daty zawarcia umowy.
2. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
5. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa warunkowa, zawarta pod warunkiem otrzymania od banku kredytującego decyzji o udzieleniu kredytu. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem umowy.

Osoba do kontaktów – Marek Iskierka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.02.2015r. do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego – kancelaria lub sekretariat.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.02.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 20.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 055