bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dokumentacja projektowa - ocieplenie ścian szczytowych oraz stropodachu na budynku przy ul. Długiej 1/9

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na ocieplenie ścian szczytowych oraz stropodachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 1/9 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na ocieplenie ścian szczytowych oraz stropodachu
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę w tym wszelkie sprawy związane z postępowaniem administracyjnym do czasu uzyskania w/w pozwolenia.
3. Projekt ocieplenia ścian musi uwzględniać konieczność demontażu istniejącego ocieplenia wraz z osłaniającą go blachą trapezową.
4. Ocieplenie stropodachu poprzez ułożenie granulatu materiału izolacyjnego
w przestrzeni powietrznej stropodachu.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 90 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert do 04.02.2015 do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – Majowa 15.

Osoba do kontaktu – Marek Iskierka.

Załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.02.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 918