bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont dachu wraz z dociepleniem stropodachu - Jerozolimska 11/15

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont dachu wraz z ociepleniem stropodachu na budynku użytkowym (przychodnia) stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną grubości 5,2 mm wraz z montażem wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta papy.
2. Wykonanie ocieplenia stropodachu przy użyciu granulatu wełny mineralnej wraz ociepleniem ścianki kolankowej za pomocą styropianu. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta granulatu.
3. Wymiana rynien i rur spustowych wraz z przyokapowymi obróbkami blacharskimi (pas nadrynnowy, pas podrynnowy-gzyms).
4. Wymiana wywiewek.
5. Przemalowanie kominów wraz z wykonaniem zabezpieczeń wylotów kominowych za pomocą siatek stalowych.
6. Wykonanie klinów na każdym z połączeń powierzchni poziomej z pionową (np. dach-komin, dach-ściana).
7. W przypadku niedrożnych kominów, ich udrożnienie.
8. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
9. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac (docieplenie stropodachu). W przypadku zmiany zakresu prac wartość przedmiotu zapytania ulegnie zmianie.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Przed odbiorem końcowym robót należy dostarczyć zamawiającemu protokół przeglądu kominów z firmy „SADZA” Tomasz Rusek, Dawid Rusek.

Oferty należy złożyć w terminie do 09.02.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – Majowa 15.

Osoba do kontaktów – Marek Iskierka.

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.02.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 714