bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja z wyboru oferty - Wymiana ogrodzenia posesji Farbiarska 9/11

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana ogrodzenia posesji przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.06.2019r. zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.508,56 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia tabela.

Nr Wykonawca:
(Firma, nazwa lub nazwisko oraz adres)
Cena brutto Ilość punktów w kryterium Cena oferty i termin wykonania
Miejsce w rankingu ofert
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki
Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10/92
11.000,00 100 pkt
I miejsce w rankingu ofert
2 Zakład Ślusarski Stanisław Wyrębski
Tomaszów Maz. ul. Edwarda 51
12.300,00 89,43 pkt
II miejsce w rankingu ofert

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 1
nazwa (firma) Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki
adres Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10/92

Wykonawca OMIR złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium. Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia (12.508,56 zł brutto).Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.06.2019
Dokument oglądany razy: 354