bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Wymiana instalacji WLZ ul. Farbiarska 9/11

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana instalacji WLZ wraz z instalacją oświetleniową klatki schodowej oraz strychu w budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.06.2019r. do godz. 11,00 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 44.011,80 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia tabela.

Nr oferty Wykonawca:
(Firma, nazwa lub nazwisko oraz adres)
Cena brutto Ilość punktów w kryterium Cena oferty
1 Z.R.I. „Czereda” s.c. Bożena Ćwikła, Krzysztof Mirowski
Tomaszów Maz. ul. B.G.W. 2/6a
37.952,76 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 1
nazwa (firma) Z.R.I. „Czereda” s.c. Bożena Ćwikła, Krzysztof Mirowski
adres Tomaszów Maz. ul. B.G.W. 2/6a

Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena. Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.07.2019
Dokument oglądany razy: 380