bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Rozbiórka budynku Antoniego 30

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2019r. zostało złożonych do siedziby zamawiającego 7 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 26.000,00 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
1. INSTAL BUD PECYNA Sp. z o.o., 97-226 Żelechlinek ul. Rawska 12 – 70.000,00 zł - 24,25 pkt.
2. „BRUK-AND” Andrzej Krawczyk, 26-807 Radzanów Rogolin 30 – 34.440,00 zł – 49,29 pkt.
3. „IMPALIUS” Sokalski Tomasz Usługi Budowlano-Drogowe, 97-310 Moszczenica ul. Gadomska 9 – 17.835,00 zł – 95,17 pkt.
4. PPHU Ewe-Mar Krzysztof Wajszczak, 97-319 Będków Ewcin 23 – 46.494,00 zł – 36,51 pkt.
5. Zmechanizowane Wykopy Ziemne Edward Pirek, 97-371 Wola Krzysztoporska, Gomulin-Kolonia ul. Królowej Bony 8 – 29.151,00 zł – 58,23 pkt.
6. TOM-STONE Łukasz Tejchman, 97-200 Tomaszów Maz., Komorów ul. Szczęśliwa 10 – 16.974,00 zł – 100 pkt.
7. Triumphus Sp. z o.o., 50-020 Wrocław ul. J.Piłsudskiego 74 lok. 320 – 111.499,50 zł – 15,22 pkt.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę  nr 6
nazwa (firma) - TOM-STONE Łukasz Tejchman
adres - 97-200 Tomaszów Maz., Komorów ul. Szczęśliwa 10

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena. Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.07.2019
Dokument oglądany razy: 195