bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie bramy wjazdowej ul. Krzyżowa 26, Antoniego 35

DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro którego przedmiotem jest: Demontaż i wykonanie bramy wjazdowej wraz z furtką przy ul. Krzyżowej 26 i Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Do dnia 02.07.2019r. do godz. 10,00 tj. do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.07.2019
Dokument oglądany razy: 386